ស្ដេច-PCB សេវា

អំពី​ពួក​យើង

PCB រដ្ឋសភា PCB និងក្រុមហ៊ុនផលិត, ដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពរឹង PCB អាចបត់បែន, ឡាស៊ែរស្តិនស៊ីល, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វីបោះពុម្ព - ​​KingSong បច្ចេកវិទ្យាPCB រដ្ឋសភា PCB និងក្រុមហ៊ុនផលិត, ដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពរឹង PCB អាចបត់បែន, ឡាស៊ែរស្តិនស៊ីល, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វីបោះពុម្ព - ​​KingSong បច្ចេកវិទ្យាPCB រដ្ឋសភា PCB និងក្រុមហ៊ុនផលិត, ដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពរឹង PCB អាចបត់បែន, ឡាស៊ែរស្តិនស៊ីល, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វីបោះពុម្ព - ​​KingSong បច្ចេកវិទ្យាPCB រដ្ឋសភា PCB និងក្រុមហ៊ុនផលិត, ដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពរឹង PCB អាចបត់បែន, ឡាស៊ែរស្តិនស៊ីល, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វីបោះពុម្ព - ​​KingSong បច្ចេកវិទ្យា

KingSong Technology Co., Ltd.

KingSong Technology Co., Ltd. is a one-stop solution manufacturer of high reliability, from single sided to complex,multi-layer Printed Circuit Boards and top level assemblies (PCBA).
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2005 យើងបានផ្តល់នូវជួរធំទូលាយនៃដំណោះស្រាយផលិតកម្មរោងចក្រដែលជួប standards.Focus ឧស្សាហកម្មខ្ពស់បំផុតនៅលើទីផ្សារទាមទារឱ្យខ្ពស់ដូចជា: ។ ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មនិងស្វ័យប្រតិកម្ម, រថយន្ត, អតិថិជន, ការពិនិត្យពេទ្យ, និងជាច្រើនទៀត ...... ទូរគមនាគមន៍

ករណីព្រះមហាក្សត្រ-PCB

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!
សេវាបម្រើអតិថិជនលើបណ្តាញ
ប្រព័ន្ធសេវាកម្មអតិថិជនលើបណ្តាញ