Reverse Engineering - KingSong PCB Technology Ltd

Reverse Engineering

Reverse Engineering

PCB reverse engineering

En annan PCB service vi erbjuder är kretskort PCB reverse engineering (PCB kopia, PCB-klon). Reverse engineering är en process för att analysera en produkt för att veta hur den är konstruerad och hur det fungerar. Det är oftast används för att duplicera / klara en PCB design utan ritningar, Gerber eller delar listan. Reverse engineering kommer att använda prov för att skapa schema, Gerber för kretskortsproduktion, BOM för en del sourcing och alla tillhörande filer för kretskortsmontage. PCB klon innehåller vanligtvis även programvara i programmerat IC / MCU / Flash.

PCB reverse engineering

WhatsApp Online Chat!
Online kundservice
Online kundservice system